KEC Den Bosch

KEC Den Bosch

De stichtingen Mytylschool Gabriël, Revalidatiecentrum Tolburg, Cello en SWZA zijn samen gegaan in één Kinderexpertisecentrum. Het Kinderexpertisecentrum omvat alle benodigde ruimten voor onderwijs, revalidatie en opvang van kinderen in de leeftijd van 0 tot 21 jaar met een motorische of meervoudige beperking of langdurige ziekte die hen in hun ontwikkeling belemmert.

Innovent heeft voor KEC de luchtkanalen en appendages geleverd en geïnstalleerd.