110 app. Gerretsonplein Eindhoven

110 app. Gerretsonplein Eindhoven

Innovent heeft de 110 appartementen op het Gerretsonplein voorzien van mechanische ventilatie, collectieve rookgaskanalen (CLV) en prefab schoorstenen. Het gebouw in Eindhoven is geïnspireerd op een slangvormig lichaam. De kop van de slang, de zestien bouwlagen tellende toren, sluit aan bij de hoge bebouwing aan de drukke verkeersader van Eindhoven-Noord.