VNG: gezond schoolgebouw essentieel voor leerprestaties

admin Nieuws

Gemeenten hechten aan een betere en duurzame leer- en werkomgeving voor leerlingen en leraren. Daarom heeft de VNG haar handtekening gezet onder de Green Deal Verduurzaming Schoolgebouwen. In deze Green Deal maken gemeenten, Rijk en scholen in het basis- en voortgezet onderwijs afspraken om energiebesparing door scholen te versterken en de kwaliteit van het binnenmilieu van scholen te verbeteren.