EU-richtlijn regelt energiegebruik luchtbehandeling

admin Nieuws

Vanaf 1 januari 2016 moeten producenten van luchtbehandelingsunits (> 1.000 m3/h), bedoeld voor mechanisch gebalanceerde ventilatie, hun producten voorzien van regelbare warmteterugwinning met een minimaal rendement. Ventilatoren moeten ook regelbaar worden en mogen maar een specifieke hoeveelheid energie gebruiken in relatie tot de toegepaste warmteterugwinning. Vanaf 1 januari 2018 gelden nog scherpere wettelijk vastgestelde waarden.