Infoblad RVO: Ventilatiesystemen in energiezuinige nieuwbouwwoningen

april 30, 2015

Een goed ventilatiesysteem is essentieel voor een gezonde en comfortabele woning. De kwaliteit van ventilatiesystemen is van directe invloed op energieprestatie en gezondheidsaspecten.
Duurzame en energiezuinige nieuwbouwwoningen zijn gezonder voor mensen, beter voor het milieu en ze kosten minder (schaarse) grondstoffen. Daarom stimuleert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties energiebesparende maatregelen in woningen.
In de praktijk blijkt echter dat het ventilatiesysteem het meest genoemde negatieve beoordelingsaspect van woningen is. Reden voor Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) om een infoblad aan het onderwerp ventilatiesystemen in energiezuinige woningen te besteden.